سایت همیار حسابدار به مدیریت رامین پیش بین به شما کمک خواهد کرد تا با علم حسابداری آشنا شده و بتوانید کسب و کار خود را در زمینه حسابداری رونق دهید.

اگر صاحب کسب و کار کوچک یا مدیر مالی یک شرکت هستید ولی با قوانین مالیاتی آشنایی ندارید می توانید با کمک ما مشاور مالیاتی خودتان باشید.

شما دانشجو و فارغ التحصیل گرامی در رشته حسابداری می توانید همواره ما را همیار و همراه خود دانسته و قدم به قدم تا کسب درآمد از مشاوره های آموزشی ما بهره مند شوید.

همیار حسابدار جایی است که شما نابغه مشاوره مالیاتی می شوید.

رامین پیش بین
موسس و بنیانگذار

کارشناس ارشد مدیریت مالی

حسابرس ارشد مالیاتی

مدرس حسابداری و مالیات